Disclaimer

Coöperatie VGZ U.A. streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend.

Coöperatie VGZ U.A. besteedt zorg en aandacht aan de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. Coöperatie VGZ U.A. kan echter niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Coöperatie VGZ U.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Aansprakelijkheid inhoud

Coöperatie VGZ U.A. streeft ernaar dat alle informatie op deze site actueel en correct is. Aan de verstrekte informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. Coöperatie VGZ U.A. en (eventuele) overige leveranciers van informatie aan deze site(s) aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van deze site(s) en de daarop/daardoor verstrekte informatie.

Coöperatie VGZ U.A. besteedt zorg en aandacht aan de naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten. Coöperatie VGZ U.A. kan echter niet garanderen dat naar haar gestuurde e-mails of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt. Coöperatie VGZ U.A. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Auteursrechten

Het is niet toegestaan de op deze website gepubliceerde informatie verder te verspreiden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Coöperatie VGZ U.A. Niets uit deze site mag worden vermenigvuldigd, met uitzondering van door de bezoeker van de Website af te drukken brochures, mits voor eigen gebruik en uitsluitend voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld.