icon-play
icon-play

Menselijk

Wij willen een bijdrage leveren aan een maatschappij waarin iedereen zich thuis voelt. Als coöperatie weerspiegelen we dat. Je voelt het als collega en je merkt het als je met ons samenwerkt. We hebben iets over voor een ander. Bij Coöperatie VGZ mag je zijn wie je bent en verwelkomen we alles wat jij met je meebrengt.

"Ik kan écht mezelf zijn op de werkvloer. De kernwaarde ‘Menselijk’ betekent daarom veel voor mij. Bij VGZ werken we in een sfeer van openheid, oprechtheid en eerlijkheid. Persoonlijk stimuleert mij dit om het maximale uit mezelf te halen en om mijn werk op een prettige manier uit te voeren."

Ikram Ahmed Yonis - Expert lll Klantdialoog

Vindingrijk

Bij Coöperatie VGZ werken wij aan een gezonder Nederland. Dit doen we door in oplossingen te denken en constant te kijken naar nieuwe mogelijkheden. Als collega ben je nieuwsgierig en toon je het lef om je buiten de gebaande paden te begeven. Van fouten leer je en de kennis van deze leermomenten gebruik je om te vernieuwen. Hebben wij bij VGZ altijd een pasklaar antwoord? Nee en dat hoeft ook niet. Samen verkennen we voortdurend nieuwe wegen en oplossingen.

"De kernwaarde ‘Vindingrijk’ betekent voor mij dat ik mijn werk op een creatieve manier kan uitvoeren. Met het team denken we altijd in mogelijkheden door te kijken naar wat er wél kan. Hierbij durven wij anders te denken en geven we bepaalde projecten een andere wending door ons buiten de gebaande paden te begeven - omdenken in de praktijk noem ik dat!"

Madeleine Mutsaers - Expert II Customer Proces Management

Aandacht

Als mens krijg je binnen VGZ de oprechte aandacht die je verdient. Je krijgt de ruimte om te doen wat het beste is voor jouw gezondheid, werkgeluk en persoonlijke groei – en daar stimuleren wij elkaar in. Vanuit dat begrip werk je aan je doelstellingen en idealen. We luisteren naar elkaar, werken samen en bundelen onze krachten. We focussen op datgene wat we willen bereiken en zijn scherp en alert, zonder uit het oog te verliezen wat er in de wereld om ons heen gebeurt. Hierdoor kunnen wij de stappen zetten die nodig zijn om Nederland gezonder te maken.

"Bij VGZ mag je aandacht geven en vragen, uiteraard met respect voor de ander en vanuit een open houding. Echt samenwerken! Oprecht aandacht hebben voor elkaars drijfveren, belangen, verschillen, beperkingen, mogelijkheden en talenten. Hoe kun je anders precies datgene geven, wat het meest van waarde is voor de ander? Of datgene ontvangen wat voor jou belangrijk is?"

Hanneke Teeuwen - Zorginkoper Gehandicaptenzorg

Betrouwbaar

Als Coöperatie VGZ hebben we een belangrijke maatschappelijke opdracht. We zijn ons er sterk van bewust dat we die opdracht alleen kunnen uitvoeren als onze leden en partners vertrouwen in ons hebben. Dat vertrouwen moeten wij elke dag opnieuw verdienen door integer en zorgvuldig te handelen. Daarom zijn wij als organisatie altijd open en eerlijk naar jou toe. Dat wil zeggen: wat wij zeggen en beloven sluit aan bij wat wij doen. En daar zijn we als organisatie trots op.

"De kernwaarde ‘Betrouwbaar’ betekent voor mij dat er geen politieke spelletjes gespeeld worden en dat we geen dubbele agenda’s hebben. Wij helpen elkaar om er samen iets van te maken, in onderling vertrouwen. Dat geeft rust en maakt dat je jezelf kunt zijn bij VGZ."

Arjan Evers - Informatie Portfolio Manager