Over Coöperatie VGZ

Coöperatie VGZ is één van de grootste zorgverzekeraars zonder winstoogmerk van Nederland. We willen voorop lopen om gezond leven makkelijker te maken. En de zorg te blijven verbeteren. Dat doen we met nieuwe ideeën en oplossingen. We helpen onze leden gezond te blijven,  waarmee we de instroom in de zorg verlagen. We geloven in eigen regie en helpen onze leden met een zorgvraag naar zorgaanbieders die passende zorg bieden. Als aanjager van toekomstbestendige zorg, willen we de transformatie in de zorg versnellen. Want we geloven dat dat dé manier is om de zorg ook in de toekomst toegankelijk, goed en betaalbaar te houden. En om onze  premie altijd scherp te houden. Samen met al onze partners én onze leden werken we dagelijks aan innovaties voor gezondheid en zorg.

Wij voeren de zorgverzekering uit voor verschillende merken. Het hoofdmerk is VGZ. Daarnaast bestaan er nog acht andere merken, namelijk: Univé, Zekur, Bewuzt, UMC Zorgverzekering, IZA, IZZ, SZVK en Zorgzaam. In totaal verzekert de coöperatie bijna 4 miljoen leden.

Betrouwbaar
Als zorgverzekeraar doen we er alles aan om het vertrouwen dat leden, medewerkers en samenwerkingspartners in ons hebben, waar te maken. We maken prioriteit van integriteit en zijn ons bewust van de gevoeligheid van de informatie die ons wordt toevertrouwd.

Risicobewust handelen is dan ook een basiscompetentie die we van al onze medewerkers vragen. Wat je hiervan merkt in de praktijk? Iedereen die werkzaamheden verricht voor Coöperatie VGZ wordt gescreend en we trainen alle medewerkers op het gebied van privacy, security en risicobewust handelen.

VGZ Way of Working

Bevlogen en betrokken medewerkers die met plezier werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer! Dat is wat we willen bereiken met onze VGZ Way of Working (WoW). Dé manier van werken die ervoor zorgt dat medewerkers structuur en duidelijkheid hebben.Tegelijkertijd is de WoW continu in ontwikkeling, omdat onze organisatie meebeweegt met de behoefte van onze leden.

Deze manier van werken is gebaseerd op de organisatiefilosofieën Lean, Agile en Zelforganisatie.

 

Gezondste werkgever

Onze ambities worden waargemaakt door bevlogen medewerkers. We geloven dat we pas de gezondste organisatie zijn, als onze medewerkers werkgelukkig en gezond zijn. Medewerkers krijgen bij ons de mogelijkheid hun werk op een gezonde manier te doen. We hebben oog voor ieders ontwikkeling en voor de lichamelijke en mentale gezondheid van onze medewerkers. Hoe gezonder wij als werkgever zijn, hoe meer we kunnen betekenen voor de zorg in Nederland.

Lees hier meer over VGZ als gezondste werkgever.

Goede gezondheid en zorg voor iedereen, dat maak je mogelijk mét iedereen

Hoe meer onze organisatie een afspiegeling is van de maatschappij, hoe beter we weten wat er speelt in de samenleving. Het resultaat? Dat wij de zorg – ook in de toekomst – toegankelijk en betaalbaar houden voor iedereen in Nederland.

Lees meer