Eerst nog even een stapje terug. Hoe komt het eigenlijk, dat we bij Coöperatie VGZ als organisatie nu nog niet zo divers zijn als we zouden willen? Dit heeft te maken met een vaak onbewust reflex, waarbij mensen die hetzelfde zijn makkelijker met elkaar in contact komen. Terwijl we weten: verschillen in karakter, voorkeur, denkbeelden en achtergrond, maken juist dat we gezamenlijk tot nieuwe inzichten komen. Omdat we allemaal anders denken zorgt dit ervoor dat we problemen vanuit verschillende perspectieven kunnen benaderen. Om zo, in ons geval, tot de beste oplossingen te komen. Oplossingen die wij inzetten om de beste zorg te kunnen bieden. Voor iedereen en mét iedereen.

Waar wij ons op focussen

focus-card-1

Genderdiversiteit

We zien een mooie afspiegeling van de maatschappij, als we kijken naar het aantal vrouwen dat bij ons werkt. Deze diversiteit in gender willen we terugzien binnen iedere laag van onze organisatie.

focus-card-1

Arbeidsparticipatie

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom je in je werk een extra duwtje in de rug kunt gebruiken. Aan ons de taak om te kijken wat er wél kan. Hoe we werk anders kunnen inrichten, zodat iedereen zich thuis voelt binnen Coöperatie VGZ.

focus-card-1

Culturele diversiteit

Als zorgverzekeraar van ruim 4 miljoen Nederlanders, zijn wij nieuwsgierig hoe al onze leden naar de wereld kijken. Wat hen drijft en welke unieke ervaringen zij met zich meebrengen. Welke culturele achtergrond je hebt, kan invloed hebben op bovenstaande zaken. Meer culturele diversiteit bij Coöperatie VGZ, betekent dat wij nog beter snappen waar de mensen binnen onze maatschappij behoefte aan hebben.

focus-card-1

LHBTI+

Je haalt het beste uit jezelf, als je je op een plek bevindt waar je je veilig voelt. Waar je weet dat je gewaardeerd wordt om wie jij bent, ongeacht je seksuele geaardheid en/of genderidentiteit. Coöperatie VGZ wil deze plek zijn. Voor iedereen.

focus-card-1

Leeftijd

Diversiteit op de werkvloer leidt tot betere zorg. Dit geldt ook voor diversiteit in leeftijd. Wij weten dat iedere generatie unieke kwaliteiten met zich meebrengt. Kwaliteiten waar talenten vanuit een andere generatie weer van kunnen leren.

focus-card-1

Denkwijze

Ieder brein is uniek. Dit betekent dat jij op een andere manier werkt dan je collega. Het betekent dat je je graag richt op complexe vraagstukken. Of juist niet. Dat je snel te werk gaat of juist wat langer nodig hebt om tot een oplossing te komen. Bij Coöperatie VGZ zoeken we deze verschillen in denkwijze en denkkracht bewust op.

Samen, ongeacht wie je bent, hoe je denkt en waar je vandaan komt, kunnen we nog meer bereiken!

Bij Coöperatie VGZ hebben we de verantwoordelijkheid om ons iedere dag in te zetten voor een inclusieve organisatie. Enerzijds doen we dit met scherpe doelstellingen. We hebben een stip aan de horizon nodig, om te worden wie we willen zijn. Anderzijds betekent het dat we bouwen aan een cultuurverandering. We houden onszelf en elkaar scherp: hoe dragen wij met elkaar bij aan een inclusief Coöperatie VGZ, waar plek is voor iedereen.

Een warm welkom voor nieuw talent

Iedereen die bij Coöperatie VGZ werkt zet zich optimaal in voor gezondheid en zorg. Dát is wat ons met elkaar bindt. Daarnaast is het de optelsom van alle unieke personen die bij ons werken, die maken dat we zo goed zijn in wat we doen. Dit dragen we uit richting onze medewerkers. Maar we vinden het ook heel belangrijk dat dit verhaal buiten onze organisatie wordt verteld. Daarom stellen we onszelf bij iedere vacaturetekst die we schrijven en ieder bericht dat we uitsturen naar potentieel talent, de volgende vraag: zorgt deze boodschap ervoor dat iedereen zich welkom voelt?

Eerlijke kansen. Voor iedereen

We hebben het al eerder benoemd. Onbewuste processen kunnen diversiteit in teams soms in de weg staan. Op het moment dat je bij ons solliciteert, zorgen we dat deze, vaak onbedoelde, reflex geen ruimte krijgt. We verzorgen trainingen om bij managers bewustzijn te creëren op dit vlak. Ook hebben we iedere stap binnen onze sollicitatieprocedure onder de loep genomen. Met als resultaat: een proces dat enkel en alleen draait om de competenties die een kandidaat bezit. Zo creëren we eerlijke kansen voor iedereen.

Onze samenwerking met Jobstap

Een duurzaam toekomstperspectief. Dat willen wij voor al onze medewerkers. Daarom werken we samen met Jobstap; een organisatie die weet wat er nodig is om mensen met een arbeidsuitdaging vooruit te helpen in werk. Samen met Jobstap zijn wij in 2021 gestart met het participatieloket, dat zich richt op de begeleiding van talenten met een arbeidsuitdaging. We onderzoeken waar de behoeften en mogelijkheden liggen. Vervolgens kijken we hoe we deze het beste kunnen laten aansluiten bij de werksituatie binnen Coöperatie VGZ. Zo ontstaat de juiste match.

Een positieve verandering, van binnenuit

Wat doen we goed? En wat kan beter? Onze medewerkers zijn belangrijk in het beantwoorden van deze vragen. Zij maken immers deel uit van onze cultuur. Daarom zijn de interne netwerken binnen Coöperatie VGZ zo belangrijk.

Een plek creëren waar iedereen zich thuis voelt – dat is ons doel! Heb jij ideeën die hieraan bijdragen? We komen graag met je in contact om verder te leren en beter te worden.

Neem contact met ons op