page-title-interview
Werken bij VGZ blog

INTERVIEW

06 december 2021

‘Onze mensen zijn als businesspartner een belangrijke schakel in het realiseren van ons doel’

‘Er gebeurt zoveel meer achter de schermen bij een zorgverzekeraar dan je in eerste instantie zou denken: de zorgfinanciering met de verschillende zorgsoorten en geldstromen, de zorgdigitalisering, en het toegankelijk en betaalbaar houden van de zorg. Dit is slechts een greep uit de complexe vraagstukken waar wij bij VGZ dagelijks mee te maken hebben. Samen werken aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg, voor iedereen is wat ons als organisatie drijft en verbindt.

De wijze waarop we dat organiseren brengt allerlei risico’s met zich mee, van financiële tot operationele, juridisch of wettelijke aard. Inzicht in de beheersing van die risico’s is één van de taken van ons team Risk, Legal & Compliance. Daarnaast hebben wij ook een belangrijke functie bij het verhogen van het risicobewustzijn binnen de organisatie. Dat doen we onder andere door naast onze toezichthoudende rol ook proactief de adviserende rol op ons te nemen in het beheersingsproces.’

Ingrid van Vugt is verantwoordelijk voor de operationele aansturing van Risk, Legal & Compliance binnen VGZ. Inhoudelijk laat ze dat over aan de Concern Actuaris, Concern Risk Officer en de Concern Compliance Officer.

“Als team willen we het de business makkelijker maken. Waar we eerder als politieagent werden gezien zijn we nu een waardevolle businesspartner. Een mooi voorbeeld om dat uit te leggen is bijvoorbeeld privacy. Als zorgverzekeraar beschikken we over een schat aan informatie over onze leden. Maar wat doen en mogen we daar mee? Vroeger zouden we de AVG zijn gaan uitleggen en iedereen intern waarschuwen zich hier echt goed aan te houden. Dat is nu wel anders.”

Vanuit de rol als businesspartner slaan we de brug naar de praktijk. Direct vanaf de start zijn wij betrokken bij een project en helpen bij het ontwikkelen van de juiste sleutel van wat wel of niet kan met die data. Door proactief de organisatie te benaderen en gerichter onze expertise van Risk, Legal & Compliance aan te bieden vergroten we de awareness van de risico’s tijdens het project. Als organisatie kunnen we dan veel sneller en eerder acteren op mogelijke risico’s.

Multidisciplinair
‘Het is natuurlijk soms best wel lastig als je als afdeling zowel de controlerende als adviserende rol goed wilt uitvoeren. Advisering en onafhankelijkheid staan immers soms op gespannen voet’,  vervolgt Ingrid het gesprek. ‘Gelukkig heeft ons team een dusdanige omvang dat we weten te voorkomen dat het gaat wringen. Projecten pakken we vaak op in multidisciplinair verband. Financial en operational risk officers werken samen met juristen, compliance, privacy en security professionals. Die samenwerking geeft ons een breder beeld op het onderwerp. Het is de kracht van onze afdeling. Dat is ook een plus voor nieuwe collega’s: hoe groter het team, hoe breder je inzetbaar bent en hoe makkelijker je rollen ook kunt wisselen, maar tegelijkertijd heb je ook expertise.

Risk, Legal & Compliance is een team van circa 30 gedreven professionals die zich samen sterk maken voor het 2e lijns riskmanagement om zo samen met de business te werken aan een toekomstbestendige zorg. Wij staan voor een andere manier werken. Wij zijn als businesspartner een belangrijke schakel in het realiseren van de organisatiedoelen.

Wil je vanuit jouw expertise van risicobeheersing ook bijdragen aan een gezonder Nederland en toekomstbestendige zorg, elke dag weer?

Lees hier meer over de mogelijkheden op verschillende afdelingen bij VGZ. 

Benieuwd naar meer interviews?

Interview In control, met de lenigheid van een businesspartner

In control, met de lenigheid van een businesspartner

Kees Hamster is lid van het Executive Committee en CFRO van VGZ en maakt zich zorgen over de ontwikkelingen binnen de zorgsector. ‘Hoe hou je de kwaliteit van zorg op peil in een situatie dat de...

Ontdek meer >
Interview Een complexe rol vervullen binnen een organisatie waar vertrouwen voorop staat

Een complexe rol vervullen binnen een organisatie waar vertrouwen voorop staat

Je functie kunnen uitoefenen op basis van vertrouwen. Koen Hulsman, Vendor Manager bij VGZ, ervaart het iedere dag. Sterker nog, het vormde voor hem in 2020 de belangrijkste reden om bij VGZ in...

Ontdek meer >
Interview ‘Onze mensen zijn als businesspartner een belangrijke schakel in het realiseren van ons doel’

‘Onze mensen zijn als businesspartner een belangrijke schakel in het realiseren van ons doel’

‘Er gebeurt zoveel meer achter de schermen bij een zorgverzekeraar dan je in eerste instantie zou denken: de zorgfinanciering met de verschillende zorgsoorten en geldstromen, de zorgdigitalisering...

Ontdek meer >
Ontdek meer